top of page

חן לקס - זמרת

הקלטות אולפן

מוסיקה ישראלית בשירה אמנותית עם הגיטריסט אבי סינגולדה והפסנתרן רביב לייבזירר. 

עד - אהוד מנור / סשה ארגוב

בלדה לאישה - תרצה אתר / משה וילנסקי

רוח סתיו - יחיאר מוהר / יוחנן זראי

שתיקת הים - חיים גורי / נחום היימן

האוהבים תמיד אחים לי -

משירי נעמי שמר

צימוקים ושקדים -

אברהם גולדפאדן

וידאו

מתוך תוכניות קונצרטים:

"זיי געזונט"

"האוהבים תמיד אחים לי" (משירי נעמי שמר)

אבי געזונט -

יוסף קרלר

bottom of page