מכתב תודה מחוג היידיש

האוניברסיטה העממית, ירושלים